اهداف و برنامه ها

جدول زمان‌بندي اجراء برنامه دور اول

 

اهداف كلي و جزئي

  

 

جدول زمان‌بندي اجراي برنامه در پنج سال اول

 

رديف

موضوع عمليات اجرايي

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

1

جمع‌آوري، طبقه‌بندي و ايجاد بانک اطلاعاتي اوليه

*

 

 

 

 

2

تکميل و تجهيز آزمايشگاهها

*

*

 

 

 

3

اجراي طرح‌هاي پژوهشي آزمايشگاهي

*

*

 

 

 

4

اجراي طرح‌هاي نيمه صنعتي

 

*

*

 

 

5

تدوين برنامه درسي جديد

 

 

*

*

 

6

ايجاد ارتباط مستقيم با صنايع مرتبط

 

 

*

*

 

7

اجراي طرحهاي اوليه تقاضا محور با صنايع

 

 

 

*

 

8

جمع‌بندي و ارائه نتايج

 

 

 

*

*

9

ارزيابي عملکرد برنامه

 

 

 

 

*

10

تدوين و ارائه برنامه جديد يا ادامه برنامه براي 5 ساله دوم

 

 

 

 

*

 

 

 

 

اهداف كلي و جزئي

 

 


 

سرزمين ايران از لحاظ تقسيمات اقليمي و آب و هوائي (غير از نواحي مستقر در شيب شمالي البرز که در تقسيمات آب و هوائي معتدله مرطوب قرار مي‌گيرد) در اقليم نيمه خشک و استپي قرار دارد. لذا پتانسيل کلي کشور در جهت تامين چوب، غير از جنگلهاي شيب شمالي البرز که آنها را بايد همچون گنجينه‌اي بعنوان ذخائر تنوع زيستي حفظ نمود، بسيار محدود و بشدت هم کاهش يافته است. از طرفي نياز به توليدات فرآورده‌هاي چوبي در کشور همواره بعلت افزايش جمعيت و ارتقاء سطح زندگي روال صعودي را طي مي‌کند و براي تامين ماده اوليه مناسب در سنوات اخير، اغلب واحدهاي توليدي و يا جديدالاحداث با مشکلات اساسي روبرو هستند و اين در حالي است که هنوز مصرف سرانه چوب در ايران 6/34 متر مکعب براي 1000 نفر مي‌باشد و مصرف سرانه کاغذ8/17 تن براي 1000 نفر  نيز زير نرم جهاني است.

 

بدين ترتيب الزاما" موضوع جايگزين کردن مواد چوبي جنگلهاي طبيعي با مواد چوبي حاصل از درختکاريها و جنگل‌هاي دست کاشت و گونه‌هاي تند رشد پهن‌برگ و سوزني برگ يکي از راههاي منطقي و قابل توجه و تعمق براي تامين مواد اوليه مناسب واحدهاي توليدي مي‌باشد.

 

اين مهم عاملي براي راه‌اندازي قطب علمي مديريت كاربردي گونه‌هاي چوبي تند رشد گرديد.

 

 

 

1- اهداف کلي و جزئي برنامه تحقيقات قطب

 

الف- اهداف کلي

 

با ايجاد قطب علمي: " مديريت کاربردي گونه‌هاي چوبي تند رشد" در گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، پژوهش‌هاي ضروري و برنامه‌هائي که ذيلا" به آنها اشاره مي‌شود، به اجرا در آمده که در نتيجه آنها گام‌هاي مفيد و موثري در جهت توسعه کاربردی گونه های چوبي تندرشد و شناسايي کيفيت و کاربرد آنها و نيز توليدات حاصله، شده است:

 

1-     گردآوري، تنظيم و تدوين نتايج پژوهشي پراکنده گذشته که توسط مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي در کشور انجام پذيرفته است.

 

2-     تعيين الويت‌هاي پژوهشي در چهارچوب قطب مورد نظر با نگاهي به نيازها و جايگاه درختان تندرشد و  با توجه به اصل مهم بهره‌برداري پايدار.

 

3-     تعريف و تلفيق پروژه‌هاي مشترک بين بخشي در زمينه شناخت ماده اوليه، کيفيت، فناوري و کاربرد.

 

4-     تعیین فرآيندهای بهينه استفاده از گونه‌هاي چوبي تند رشد، در توليد فرآورده‌هاي چوب و کاغذ.

 

5-     بازنگري فرآيندهاي توليد محصولات چوبي نظير کاغذ، کارتن، انواع تخته‌ها، صفحات توام الياف سلولزي و پلي‌مرهاي گرمانرم و توسعه کاربري آنها در جايگزيني مصارف چوب ماسيو.

 

6-     بررسي استفاده از امکانات موجود کشور در مناطق مختلف جهت تامين مواد اوليه مناسب و مستمر، مطالعه مکان‌يابي بهينه صنايع چوب با توجه به پتانسيل و قابليت‌هاي هر منطقه و اولويت‌بندي کاربرد مواد اوليه ليگنو سلولزي مختلف در صنايع چوب و کاغذ.

 

7-     توسعه فرهنگ درست فرآوري چوب‌هاي بومي به منظور کاهش ضايعات و افزايش کيفيت مصنوعات حاصل از آنها و نيز چوب‌هاي وارداتي براي ارتقاء ارزش‌ افزوده مربوط.

 

8-     توسعه روند آزمون‌هاي غير مخرب چوب براي جلوگيري از عدم قطعيت و افزايش ضريب اطمينان در کاربردهاي مهندسي شده چوب.

 

 

 

 

 

ب- اهداف عمومي

 

 

 

مهمترين اين اهداف بشرح زير مي‌باشد:

 

1-      ایجاد زمینه مناسب برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و از طریق گسترش ارتباط با مراکز ملی (از جمله دانشگاه های سراسر کشور و مراکز تحقیقاتی) و بین المللی تحقیقات چوب و کاغذ (از جمله (CIRAD) فرانسه، (WSL) سوئیس، (UPM) مالزی).

 

2-      برگزاری همایش‌های تخصصی، سمینار، دروه‌های باز‌آموزی تخصصی کوتاه مدت با مشارکت پژوهشگران و اساتید برجسته داخلی و بین‌المللی.

 

3-      مجهز کردن و تقویت آزمایشگاهها، کارگاهها و عرصه‌های تحقیقاتی و اجراء شایسته رساله‌های دکتری، با هدف ارائه نتایج آنها در همایش‌های معتبر علمی داخلی و بین‌المللی و کاربردی کردن آنها.

 

4-      شکوفاسازی قابلیت‌ها و به فعل در‌آوردن استعدادهای بالقوه دانشجویان نخبه و نهایتاً تشویق و ترغیب برای انجام تحقیقات پیشرفته با هدف گسترش مرزهای دانش و تولید علم.

 

 

 

 

 

ج- اهداف تخصصي

 

 

 

1-        ایجاد (Xylarum) و مجموعه­ای از مواد اولیه گونه­های تند رشد چوبی.

 

2-       بررسی خواص ساختاری، بیولوژی و آناتومی و فیزیکی گونه‌های چوبی تندرشد و تعیین روشهای اصلاح و مقاوم‌تر کردن چوب گونه‌های تندرشد و فراورده‌های ناشی از آنها در برابر عوامل مخرب زنده (قارچها و حشرات).

 

3-       بررسی شاخص‌های اقتصادی و مدیریتی واحدهای صنایع چوب و کاغذ و تعیین فرایندهای تولید مناسب جهت کاربرد بهینه گونه‌های چوبی تندرشد.

 

4-      بررسی تنگناها، پیچیدگیها و مشکلات موجود در فرایندهای تولید صنایع چوب و کاغذ کشور و ارائه راهکارهای مناسب حل آنها.

 

5-      بررسی منابع تولیدی چوب­های داخلی و تجارتی جهان با هدف به کارگیری مناسب آنها در صنایع و مصارف داخلی با تأکید بر گونه­های چوبی تند رشد.

 

 

 

 

 

 

 

د- اهداف تحقيقاتي:

 

 

 

با محقق ساختن برنامه‌ها و هدفهاي ياد شده در بندهاي الف، ب، ج، تا پايان برنامه تحقيقات قطب به اهداف زير نائل آمده ایم:

 

1-     شناسايي و يافتن قابليت‌هاي استفاده از گونه‌هاي چوبي تندرشد نظير: اکاليپتوس، صنوبر، بيد، توسکا، نمدار، افرا و سوزني برگان به عنوان ماده اوليه کارخانه‌هاي صنايع چوب و کاغذ کشور.

 

2-     استفاده بهينه از مواد اوليه مورد نظر در توليدات مختلف جهت کاربرد اصولي آنها.

 

3-     انجام پروژه‌ها و اجراء رساله‌هاي تخصصي در زمينه‌ مديريت کاربردي گونه‌هاي چوبي تند رشد.

 

4-     تجهيز و راه‌اندازي آزمايشگاههاي تخصصي چوب و کاغذ جهت انجام مطالعات پيشرفته بر روي چوب و فرآورده‌هاي چوب و کاغذ.

 

5-     توسعه فنآوری ساخت خانه های چوبی مقاوم به زلزله از گونه های چوبی تند رشد.

 

6-      ایجاد سیستم خودکار اندازه گیری مداوم رطوبت چوب در کوره های چوب خشک کنی.

 

 

 

 

 

هـ- اهداف آموزشي:

 

 

 

1-     تربيت و پرورش دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با گرايش در زمينه‌هاي قطب علمي مورد نظر و با هدف توليد علم و گسترش مرزهاي دانش

 

2-     تشکيل دوره‌هاي بازآموزي تخصصي کوتاه مدت براي دست اندرکاران توليد فرآورده‌هاي چوبي

 

3-     برگزاري کنفرانسها و سمينارهاي منطقه‌اي با جلب نظر و دعوت‌ متخصصين معروف در سطح جهان

 

4-     آماده سازي براي اعزام همکاران هيئت علمي قطب و دانشجويان نخبه به مراکز مهم تحقيقات بين‌المللي چوب و فرآورده‌هاي چوبي در چهارچوب همکاري­هاي مشترک

 

5-     ایجاد برنامه درسی مهندسی مبلمان در مقطع کارشناسی برای توسعه آموزش کاربردی گونه های چوبی تند رشد